Projecten

Project

Opdrachtgever: SKOTZO

Project: Visie op ICT

Looptijd: 2016 tot heden

Ontwikkelen

Ontwikkelen van een visie op ICT met daarbij de nodige inventarisaties zowel op het gebied van infrastructuur/ fysieke netwerkstructuur en leeromgeving

Implementeren

Implementatie van de visie op ICT binnen SKOTZO

Producten

favocon

Het migreren en aanleggen van de ICT landschappen naar een universeel landschap en het support hierop, ‘Cloud’-gebaseerd

favocon

Het begeleiden bij de implementatie van de door de leerkrachten/directeuren gekozen leermethodes en softwarepakketten

favocon

Het adviseren aangaande de juiste aanschaf van apparatuur

favocon

Het opstellen van duidelijke SLA’s (Service Level Agreement)

favocon

Het uitrollen en inrichten van leeromgevingen incl. portaal/platform voor leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers

favocon

Het uitvoeren van functioneel en technisch beheer

favocon

Het geven van trainingen met als doel optimaal gebruik te maken van het platform

favocon

Het begeleiden en uitvoeren van ICT projecten binnen het onderwijs

Schema

SGA SCHEMA_LAST

Contact

Telefoon

+31 6 52 60 19 27

Adres

De Smelen 113, 5553 CT Valkenswaard

E-mail

info@sgasolutions.nl

K.v.k.

17007743